Töltődés...

Gondozás és munka jellegű tevékenységek az óvodában

Pszichopedagógia
Itt megvásárolható

Szerkesztette: Petőné Vígh Katalin

Gondozás és munka jellegű tevékenységek az óvodában

Flaccus Kiadó, 2023

ISBN 978-615-5278-84-6

165×235 mm

304 oldal

kartonált, ragasztott


Az óvodai nevelőmunkában a család szerepét folytatja a kisgyermeket fogadó óvodapedagógus. Nem pusztán az óvodai pedagógiai munkát segítő személyzet (dajka, asszisztens) feladata a gondozás, hanem az óvodapedagógusé is, az óvodai dolgozók mindegyike – a nevelés, azaz az interakciók közben – gondozza is a kisgyermeket. Beszélgetéssel, motivációk sorával, cselekvések biztosításával és folyamatos együttműködéssel segítenek neki az önellátásban: orrot fújni, kezet mosni, öltözködni, enni stb. Így válik a gyermek és a pedagógus között intimmé a viszony, és ez az, ami megalapozza az óvodában töltött további éveket.

A gondozási tennivalók szép lassan csökkenek, a gyerekek nagyon hamar megtanulják „ellátni” önmagukat. Minél több mindent képesek saját jóllétük érdekben megtenni, annál több idő és energia jut minden másra: játékra, tanulásra. Egy idő után az önkiszolgálás feladatait már szinte automatikusan végzik el, így a kialakult készségek és képességek nyomában marad lehetőség a másokért végzett – munka jellegű – tevékenységekre is. A „megterítek másoknak”, „kertet locsolok” stb. élmények sikert eredményeznek és további aktív cselekvésre ösztönzik őket. Ennek a folyamatnak egy későbbi szakasza, amikor már együttműködésben is képesek „dolgozni”, sőt kimondottan erre vágynak. Megtanulnak együttműködni, egymással egyezkedni, irányító és irányított szerepben lenni. Ezek mind az iskolába lépés feltételei – a gyermeki munkavégzés kiemelkedő módszere az iskolára történő felkészítésnek –, illetve a felnőtt társadalom alapját képező tulajdonságok. A hálózatban működés ezekben az apró kisgyermeki cselekvésekben alapozódik meg.

A gondozás és az ebből „kinövő” munka jellegű tevékenységek – a szabad játék és a gyermeki tanulás mellett – a kisgyermeknevelésnek, így az óvodai nevelésnek is alapvető eszközei. A mindennapi gyakorlatban – sok esetben – kezd eltűnni, megkopni. Nem szabad és nem is érdemes elhanyagolni!


Tartalom

Előszó (dr. Bakonyi Anna)

A szokások és szabályok szerepe a nevelésben (Dr. Bernhardt Renáta)

A gondozás és a nevelés összefüggései, célja és feladatai az óvodában

A gyermek alapvető szükségletei

A gyermek jogai és a pedagógus kötelességei

A szokások és szabályok szerepe a nevelésben

Egészséges életmód, gondozás és munka jellegű tevékenységek az óvodában (Petőné Vígh Katalin)

Az egészséges életmód fejlesztése

Az egészség fogalma

Az egészséges életmód fejlesztése az óvodai élet keretein belül

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

Gondozás (Beszteri Éva)

A gyermek testi szükségletei a gondozás szemszögéből

A gondozás területei

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

Intézményi gyakorlatok bemutatása a gondozás területéről

Jászberény Város Óvodai Intézménye (Beszteri Éva)

Jánoshidai Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde (Bóta Mizsei Ilona)

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda (Szabadi Edit)

Munka jellegű tevékenységek az óvodában (dr. Bakonyi Anna – Petőné Vígh Katalin)

A munka jellegű tevékenység az óvodában (dr. Bakonyi Anna)

A munka jellegű tevékenység személyiségfejlesztő hatása (dr. Bakonyi Anna)

„Más” gyermek a csoportban (dr. Bakonyi Anna)

Munkafajták és tartalmuk (Petőné Vígh Katalin)

Kapcsolat a családdal (Petőné Vígh Katalin)

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

Munka jellegű feladatok intézményi gyakorlatainak bemutatása

Szolnok Városi Óvodák (Szamosfalviné Törőcsik Ibolya)

Poldermann Júlia Óvoda (Fejes Zsuzsanna)

A kötet szerzői


Top