Töltődés...

Kerek egy esztendő – Heti tervező – ősz-tél

Segédlet az óvodai tevékenységi tervek elkészítéséhez

Kerek egy esztendő Heti tervező – ŐSZ-TÉL

Olvasson bele!

Lukács Józsefné – Ferencz Éva

Kerek egy esztendő
Heti tervező – ŐSZ-TÉL

Segédlet az óvodai tevékenységi tervek elkészítéséhez

Flaccus Kiadó, 2020

165×235 mm

96 oldal

kartonált, ragasztott


Könyvünkkel szeretnénk segítséget nyújtani az óvodapedagógusok tudatos tervező munkájához, ajánlást tenni az éves tematika összeállítására, a heti tervezésre. Korábbi könyveink (Kerek egy esztendő–sorozat) témáira építve összegyűjtöttük az óvodáinkban használt környezeti témáink kínálatát, melyek kapcsolódnak az évszakokhoz, a jeles, zöld napokhoz, a néphagyományokhoz. Az ajánlott tervek egy hetet ölelnek át, minden témát tartalmaznak, éppen ezért nem csak az adott nevelési évre használhatók, hanem több éves tervezésre is. Annak tudatában terveztük meg a napi tevékenységeket, hogy az óvodás gyermekek számára a legtöbb időt a szabad játéktevékenységnek kell kitölteni.

A heti tervek mennyiségi, tartalmi és módszertani szempontok alapján bővíthetők vagy csökkenthetők, a konkrét pedagógiai jellemzők, körülmények – pl. az óvoda tárgyi- és személyi feltételei, a gyerek tanulási képessége, előzetes tudása, aktivitása, együttműködő készsége – figyelembe vételével. Az óvodapedagógusok az ajánlásokat szabadon felhasználhatják, és kiegészíthetik saját, jól bevált ötleteikkel, alakíthatják óvodai csoportjuk és a gyerekek egyéni szükségleteihez, sajátosságaihoz.

Ma már elvárás az óvodapedagógusok felé a tudatos tervező munka. Indokoltan, mert átgondolásra késztet a szükséges információk, anyagok kiválasztása, elemzése során. A tervezésnél figyelembe vesszük az objektív (célok, feladatok, elvárások, tartalom, módszerek, eszközök, munkaformák) és szubjektív (a pedagógus és a gyermekről szerzett információk) tényezőket. A tervezés alapja a pedagógus saját tudása, műveltsége és kompetenciái, valamint gondolkodása, nézetei, személyes értékei és céljai, nevelési-tanítási tapasztalatai. A tervezési tartalmakat, célokat az ONOAP, pedagógiai program, csoport programja alapján fogalmazzuk meg. Annak tudatában tervezzük meg a napi tevékenységeket, hogy az óvodás gyermekek számára a legtöbb időt a szabad játéktevékenységnek kell kitölteni, a játékosságnak minden tevékenységet át kell hatnia. Nem kényszerítjük, csak motiválni igyekszünk a pedagógiai környezet megszervezésével, befolyásolásával. Fontos a tevékenykedtetés, aktivitás, saját tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése.

A tervezés jelen volt korábban is a munkánkban. Könyvünk megírását mégis saját csoportnaplónk vezetése motiválta, ahol külön jelennek meg a célok, feladatok, módszerek és eszközök. Mivel ez a korábbitól eltérő szemléletmódot, tudatosabb, átgondolt tervezést igényel, saját munkánk megkönnyítése érdekében kezdtük el a közös munkát.

A heti tervezésnél komplexitásra törekedtünk, adott környezeti témával, mivel az óvodában a külső világ tevékeny megismerésére épül valamennyi műveltségtartalom. A témák feldolgozásához műveltségtartalmanként tevékenységeket javaslunk: Külső világ tevékeny megismerése (Környezeti tartalmú tapasztalatok; Matematikai tartalmú tapasztalatok); Verselés-mesélés; Ének, zene, énekes játék, tánc; Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, továbbá célokat, feladatokat, hozzárendelt fejlesztő- és mozgásos játékokat. A környezeti témákhoz és a hozzá kapcsolódó matematikai tartalmú tapasztalatszerzéshez bővebb kínálatra törekedtünk, hisz az anyagok feldolgozására egész héten igyekszünk lehetőséget biztosítani. Módszer- és eszközhasználat tudatosan nem szerepel benne, mivel a feldolgozás minden óvodapedagógus esetében más tevékenységgel történik, amihez más-más módszer és eszköz rendelhető. A módszerek kiválasztásánál, alkalmazásánál fontos figyelembe venni az aktuális tevékenységforma sajátosságait, annak céljait, a gyerekek fejlettségét, és rugalmas alkalmazásra, többféle módszertani megoldásra törekedni. A hagyományos módszerek mellett szívesen használjuk az új szemléletű projektmunka, kooperatív tanulás, élménypedagógia módszerét is.

A szerzők


Tartalom

ElőszóŐSZ

Szeptember

Újra együtt! Nyári élmények feldolgozása

Óvodások lettünk/vagyunk. Ki vagyok én?

Ismerkedés az óvodával és környezetével – Az óvoda helyiségei

Szeptember 20. körüli hétvége: Takarítási Világnap az óvodában

Őszi gyümölcsök: alma, körte, szilva, szőlő, dió

Őszi zöldségek: paprika, paradicsom, sárgarépa, hagyma, krumpli

Szent Mihály-napi vásárOktóber

Október 1. A zene világnapja az óvodában

Október 4. Az állatok világnapja – Házi és ház körül élő állatok

Október 4. Az állatok világnapja – Távoli vidékeken élő állatok

Őszi fák levelei és termései: makk, gesztenye, toboz

Őszi termények: kukorica, tökNovember

November 11. Márton-nap az óvodában

Az őszi időjárás elemei: eső, szél, köd

Őszi öltözködés

Ősz rendszerezőTÉL

December

Advent és Mikulás-várás

Itt a Mikulás!

December 13. Luca napja az óvodában

Családtagok és családi élmények

Karácsony az óvodábanJanuár

Az idő múlása

A téli időjárás elemei: hó, jég, zúzmara, dér

Téli öltözködés, fűtés

Madáretetés

Vadetetés, erdei állatok

A tél örömei a szabadban, téli sportok

A tél örömei bent: szövés, fonás, gyöngyözés, gombozás, varrásFebruár

Február 2. Gyertyaszentelés – A medve ébredése

Az Északi- és Déli-sark állatai, az eszkimók élete

Farsang-várás

Itt a farsang!

Növények éledése: csíráztatás, hajtatás – Első „tavaszhírnökök”

Tél rendszerezőFelhasznált és ajánlott szakirodalom


Top