Töltődés...

Pszichopedagógia

Pszichopedagógia
Itt megvásárolható
Mellékletek

Szerkesztette: Takács István

Pszichopedagógia

Flaccus Kiadó, 2023

ISBN 978-615-5278-83-9

165×235 mm

672 oldal

keménytábla, cérnafűzött


A pszichopedagógia az érzelmi- és viselkedési zavarokkal, tanulási- és teljesítményzavarokkal, beilleszkedési, alkalmazkodási nehézségekkel küzdő gyermekek, fiatalok és családjuk megsegítésével foglalkozik. A köznevelésben – elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekek köréből – az egyéb pszichés fejlődési, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek diagnosztikus, fejlesztő és terápiás ellátását végzi.

Könyvünk önálló fejezetekben tárgyalja a pszichopedagógia nagy területeit. Alapozásként a történeti előzményekről és a pszichopedagógiai képzés kezdeteiről, majd a tudományközi beágyazódásról – a pedagógiától, etikától az orvoslásig és a szociális munkáig – kaphat ismereteket az olvasó. Ezt követően a pszichopedagógiai gondolkodás és képzés indulásakor exponálódott területet, a gyermekvédelmet mutatjuk be, s azt, milyen tevékenységek jellemzik e területen a pszichopedagógus munkáját. A fejezet másik nagy, klasszikus területe a büntetés-végrehajtás, ami a kezdetektől szervesült a pszichopedagógiai munkával. A későbbiekben jelentős területté lett az intézményes nevelés-oktatás világa, és idővel egyre nagyobb szerepet kapott az orvoslás és a pszichopedagógia kapcsolata – e témák alkotják a következő fejezeteket. A jövőbe tekintés igényével bír az a fejezet, amelyben orvosok, gyógypedagógusok mutatnak be gondozandó területeket. Zárásként a pszichopedagógiát az indulástól 2010-ig szolgáló négy tanszékvezetőt mutatjuk be.


Tartalom

Lectori salutem!

Múlt – jelen – jövőkép

Pszichopedagógia történet (Takács István)

A pszichopedagógusi szerepvállalás lehetséges útjai (Kálmán Zsófia)

A pszichopedagógia releváns határtudományai

Nagyon rövid bevezetés a pedagógia elméletébe (Knausz Imre)

Marginális társadalmi helyzetben élők pszichopedagógiája (Pócsi Orsolya – Csepeli György)

Lelkület és eredmény (Makai Péter)

A gyermekvédelem (Büki Péter)

A családtervezés (Czeizel Endre)

Pszichopedagógus jelenléte a rizikócsoportú/sérülékeny újszülött-koraszülött ellátásban (Szűcs Ildikó – Gráf Rózsa)

Mit jelent a pszichopedagógus alaphivatást tekintve a mentálhigiénés többlettudás? (Herr Nikoletta)

Gyermekismeret, önismeret (Kovács Ferenc)

Ismeretek a cigány, roma népességről – a transzlétor szemével (Orsós Anna)

A szociális segítő munka: a család- és gyermekjóléti szolgáltatás alapvetései (Gúr Péter Attila)

A rossz bánásmód – bántalmazás, elhanyagolás (Révész György)

Gyermekvédelem, javító-nevelés, büntetés-végrehajtás

Kiragadva a vérszerinti családból: a gyermekvédelmi szakellátás, avagy a legszűkebb értelemben vett gyermekvédelem (Büki Péter)

Sajátos kezelési igényű fogvatartottak ellátása (Gasteiger Nóra)

Deviáns életút – a gyakorlatban (Sallai Katalin)

A pszichopedagógia és a kriminálpedagógia kapcsolódása: a büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés kihívásai a gyakorlatban (Fibiné Babos Barbara)

Nevelés-oktatás

A pszichopedagógusok helye és kompetenciái a közoktatás rendszerében: az új nemzeti köznevelési törvény adta lehetőségek és korlátok… (Herr Nikoletta)

A magyar pedagógiai differenciáldiagnosztika (szakértői bizottsági tevékenység) fejlődése napjainkig (Dr. Kovácsné Tóth Krisztina – Metzger Balázs)

Szakértői bizottsági feladatok pszichopedagógiai nézőpontból (Csepregi András)

A gyermekek/tanulók megismerésének eszközei (Dr. Kovácsné Tóth Krisztina)

Tehetség, tehetséggondozás (Révész György – Kormos Dénes)

Komplex dramatikus fejlesztő program alkalmazása a teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő gyerekek esetében, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányok kiegyenlítése érdekében (Donáth Attila – Sándor Zsuzsanna)

Relaxáció (Kovács Dóra – Kovács Péter)

Minden nap csak egy kis dolgot tegyünk, ami szebbé teszi a világot (Rab András)

Életfa Jungiánus Alkotó-Iskola (Ranschburg Ágnes Hildegard)

Állatasszisztált tevékenység és gyógyító pedagógia, mint az érzelmi-, viselkedési-, tanulási-, beilleszkedési zavar korrekciójának egy lehetséges útja (Takács István)

Orvoslás és pszichopedagógia

A pedagógia helye a gyermekrehabilitációban – a gyermekrehabilitáció helye a pedagógiában (Zahuczky Katalin)

Pszichoszomatika a pszichopedagógiában (Faragó Ildikó)

A tartósan beteg gyermekek/fiatalok oktatási rehabilitációja (Tóthné Almássy Monika)

Dramatikus elemek és játékok alkalmazása krónikus kövér (obesus) gyermekek kiegészítő terápiájában (Herr Nikoletta)

Lehetőségek

Menekült gyermekek és serdülők ellátásának speciális szempontjai (Sarkadi Anna)

Önvizsgálat a művészetben (Gerevich József)

Menedék Biztos Kezdet Gyerekház Bódvaszilason (Meleg Attila)

Fogyatékos gyermek a családban – a segítségnyújtás innovatív formái (Jakubinyi László – Soltész Gabriella)

Geronto-pszichopedagógia (Takács István)

Tanszékvezetők

Murányi-Kovács Endréné (Takács István)

Aczél Anna (Takács István – Egri Tímea)

Volentics Anna (Takács István)

Domszky András (Takács István – Egri Tímea)

A kötet szerzői

Tárgymutató


Top