Töltődés...

Varázskapu

Példák a vizuális nevelés és tehetségfejlesztés lehetőségeire 6 éves kortól

Varázskapu
Itt megvásárolható
Mintalapok

Nagyné Koncz Éva

Varázskapu

Példák a vizuális nevelés és tehetségfejlesztés lehetőségeire 6 éves kortól

Flaccus Kiadó, 2021

ISBN 978-615-5278-65-5

165×235 mm

160 oldal

kartonált, ragasztott


Nagyné Koncz Éva a vizuális területen tehetséget mutató gyermekek számára Jászberényben negyedszázada indított Tehetségfejlesztő csoportot. „Varázskapu”-ját az elmúlt 25 évben felhalmozott pedagógiai, módszertani és nevelési tapasztalatokból ácsolta. Jó szívvel ajánljuk intézményi és otthoni felhasználásra, továbbgondolásra – óvodapedagógusoknak, tanítóknak és kreatív szülőknek egyaránt. Bízunk benne, hogy ezen a kapun belépve olyan érdekes és hasznos dolgokkal találkoznak, amelyek gyereknek és felnőttnek egyaránt élményt jelentenek.

Programom elsősorban a vizuális tehetségfejlesztést célozza meg, így több ponton eltér az óvodai nevelés programjának általánosan elterjedt gyakorlatától. A korosztály életkori sajátosságait és az egyéni fejlettséget figyelembe véve választom ki a témákat, a technikákat, a feldolgozható vizuális problémákat – heti egyszer dupla órában foglalkoztatva. Közös munkánk során a gyerekek nyitottabbakká, céltudatosabbakká válnak. Tudnak egyénileg, de csoportban is dolgozni. Közös munkában összhangba kerülnek egymással. Képesek érvelni, ellen-érvelni, értékelni, véleményt alkotni, elismerni egymás munkáját. A résztvevő gyerekek fejlesztési programjának megvalósításához – a szülők együttműködésére számítva – otthoni feladatokat is terveztem. Ez segíti az egyes témakörök elmélyültebb tanulmányozását, a pontosabb megfigyelést, a tudatos, tartós figyelem kialakítását – ráhangolódva így egy adott témára, biztosítva ezzel a foglalkozások sikerét. A gyerekek megismerkednek a munka eszközeivel, anyagainak tulajdonságaival, felhasználásuk módjával, lehetőségeivel. A színekkel, tónusokkal, színharmóniával. Formákkal, arányokkal, irányokkal, kompozíciós elemekkel – melyek hozzásegítik őket az esztétikus képalkotáshoz. Új szavakat, kifejezéseket ismernek meg munka közben. Szókincsük, kifejező készségük gazdagodik – kiemelt szerephez juttatva így anyanyelvünk művelését is. Célunk egy olyan szemlélet kialakítása, mellyel nem csak az ábrázolás területén, de bármilyen más feladat megoldásánál is magabiztosan látnak munkához. Gondolataikat rendszerezni tudják, fel merik vállalni és kipróbálni ötleteiket, de sikertelenség esetén sem veszítik kedvüket, bátran keresnek újabb megoldásokat. Megtanulnak a feladatokhoz rugalmasan, több nézőpontból is közelíteni. Céljaink eléréséhez – a tehetséget fejlesztő, de életkoruknak megfelelő – gondosan válogatott, feladattudatot, feladattartást, kreativitást, pontos megfigyelőképességet igénylő, érdeklődést felkeltő feladatokat kínálunk kis tanítványainknak – eszközt adva ezzel kezükbe további fejlődésükhöz.

Nagyné Koncz Éva


Tartalom

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót!

Célok, feladatok és módszerek a tehetségfejlesztő csoportban

Célok, feladatok

Alkalmazott módszerek

Tervezés

Technikák és eszközök

Technikák

Eszközök

A mentor eszköztára

A vizuális tanulás

A vizuális tanulás részegységei

Helyzetgyakorlatok – feladatok, tevékenységek

Feldolgozási módok

Feldolgozásra ajánlott témacsoportok

A foglalkozások tevékenységei, vázlatos szerkezete

Évkezdés, évzárás – ismerkedéstől búcsúzásig

Eszközök, kellékek és használatuk

Hogyan készül?

Technikai eljárások és eszközeik

Illusztráció – előkészület, folyamat, megvalósítás (elbeszélő ábrázolás)

Példa A macskacicó című magyar népmese feldolgozására

Példa feladatsor felépítésére – helyi téma lehetőség

Néhány példa foglalkozási és otthoni feladatok egymásra építésére, összehangolására

Témákhoz rendelhető feladat- és munkalapok – megoldások

Feladatajánlás otthoni feldolgozásra

Témaajánlatok szakköri foglalkozásokhoz

Az emberábrázolás fejlődése

Válogatás a Tehetségfejlesztő csoport és a Sün Sámuel Óvoda Micimackó csoportjának munkáiból

Mi hogyan készülünk rajzpályázatra?

A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum kultúraközvetítő tevékenysége gyermek- és ifjú korosztály számára

Madár barátság (Nagyné Koncz Éva meséje)

Feladat- és munka-mintalapok

A felhasznált munkák készítői

Felhasznált irodalom


Top